ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAILMAIL SERVER της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε

  • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server): babel.noc.teithe.gr
  • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server): smtp.teithe.gr
  • Ενεργοποίηση χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL στον διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
  • Πόρτα διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας : POP3s : 995 / IMAPs : 993
  • Πόρτα διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας : SMTP : 25
  • Όνομα χρήστη (Username): το πρώτο μέρος του e-mail σας (πριν ακριβώς από το σύμβολο: @ ) όπως αυτό είναι γραμμένο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη. 
  • Κωδικός (Password): Ο κωδικός του προσωπικού λογαριασμού χρήστη.