Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAILMAIL SERVER του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server): babel.noc.teithe.gr
 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server): smtp.teithe.gr
 • Ενεργοποίηση χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL στον διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
 • Πόρτα διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας : POP3s : 995 / IMAPs : 993
 • Πόρτα διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας : SMTP : 25
 • Όνομα χρήστη (Username): το πρώτο μέρος του e-mail σας (πριν ακριβώς από το σύμβολο: @ ) όπως αυτό είναι γραμμένο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη. 
 • Κωδικός (Password): Ο κωδικός του προσωπικού λογαριασμού χρήστη.MAIL SERVER του τμήματος Πληροφορικής

 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server): mail.it.teithe.gr
 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server): mail.it.teithe.gr
 • Ενεργοποίηση χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL στον διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
 • Πόρτα διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας : POP3s : 995 / IMAPs : 993
 • Πόρτα διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας : SMTP : 25
 • Όνομα χρήστη (Username): το πρώτο μέρος του e-mail σας (πριν ακριβώς από το σύμβολο: @ ) όπως αυτό είναι γραμμένο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη. 
 • Κωδικός (Password): Ο κωδικός του προσωπικού λογαριασμού χρήστη.